BİLET adı verilen bu sınav iki bölümden oluşur.

BİLET 1. Aşama

Birinci bölüm (BİLET 1. aşama) dil bilgisini, yazma ve okuma becerilerini ölçen çoktan seçmeli bir seviye tespit sınavıdır. Bu sınavdan 50 puan ve üstü alan öğrenciler, ikinci bölüm (BİLET 2. aşama) sınavına girmeye hak kazanırlar.

BİLET 2. Aşama

BİLET 2. aşama, yani Hazırlık Atlama Sınavı, iki güne yayılmış olan ve öğrencilerin konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçen bir yeterlilik sınavıdır. Sınavın birinci gününde konuşma becerisi, ikinci gününde ise okuma ve yazma becerileri test edilir. BİLET 2. aşama sınavından 60 veya üstü puan alan öğrenciler bölümlerine başlayabilirler. Bu puanın altında kalan öğrenciler BİLET 1. aşama sınavından aldıkları puana göre Hazırlık Programı’ na yerleştirilirler.

Konuşma Bölümü

Konuşma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 20’tir.

Sınava her öğrenci tek başına girer ve sınavda bulunan 2 öğretim görevlisinin kendisine İngilizce olarak sorduğu soruları cevaplar. Her öğrenciye ortalama 4 – 5 dakika süre tanınır ve öğrenciye hobileri, medya konuları gibi herkesin fikir beyan edebileceği genel konulardan seçilen bir konu hakkında ortalama 4 – 5 soru yöneltilir.

Bu bölümde genel olarak, seçilen bir konuyla ilgili fikirlerinizi belirtmeniz ya da bir fikre katılıp katılmadığınızı sebepleriyle birlikte sunmanız beklenmektedir. Sorular bilginizi değil, sizin fikirlerinizi nasıl ifade ettiğinizi ölçmeyi hedefler ve fikrinizi sunarken bir konunun betimlenmesini, sebeplerini / sonuçlarını tartışmayı, faydalarını / zararlarını belirtmeyi, başka bir konuyla karşılaştırma yapmayı vb. gerektirebilir.

Cevaplarınızın soruyu karşılayan yeterli bilgi ve detayı içerip içermediğine dikkat edilecektir.

Konuşmanız şu açılardan değerlendirilecektir:

 • İletişim
 • Akıcılık
 • Dilbilgisi yapılarının kullanımında doğruluk ve çeşitlilik
 • Kelime kullanımında doğruluk ve çeşitlilik

Okuma Bölümü

Okuma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı %25’tir.

Bu bölümde ortalama 1000 kelimeden oluşan yarı akademik bir okuma parçası bulunur. Parçadaki ana fikirlerin ve bunları destekleyen yardımcı fikirlerin anlaşılması önemlidir.

Okuma parçası ile ilgili sorular metin içerisindeki bilgi akışıyla aynı sıradadır. Metindeki detaylar ( örneğin; iki fikir/olay vs. arasındaki bağlantı, karşılaştırma, sebep /sonuç, avantaj / dezavantaj, metinden örnek verme; metindeki bilgilerden yola çıkarak akıl yürütme ) sorulabilir.

Özet ve cümle tamamlama bölümlerinde belirtilen kelime sınırlamalarına uyulması gerekmektedir. Sorunun 3 – 4 kelime ile cevaplanması beklendiğinde, daha fazla kelime kullanarak verilen cevaplar değerlendirmeye alınmaz.

Yazma bölümünde verilecek olan konu, okuma bölümündeki metinle ilintili olacaktır. Okuma bölümünün sonunda, metin, soru ve cevaplar toplanacaktır ancak metindeki fikir ve örnekleri dikkate alarak okursanız hatırladığınız bilgiler yazınızı geliştirmede faydalı olabilir.

Bu bölümde sorulabilecek soru tipleri şunlardır:

 • Klasik tipte “ Wh…” soruları (Bu sorular cevaplanırken metinden doğrudan alıntı yapılabilir veya öğrenci kendi cümlelerini kullanabilir.)
 • Cümle tamamlama soruları (Bu sorular metindeki kelimeleri kullanarak cevaplanır.)
 • Özet tamamlama soruları (Metnin belirtilen bir bölümünün özetinde, öğrencilerden boş bırakılan yerleri anlamlı bir şekilde tamamlamaları beklenir. Bu sorular metindeki kelimeleri kullanarak cevaplanır.)
 • Tablo tamamlama (Metnin bir bölümüyle ilgili olarak verilen tablonun metnin organizasyonuna uygun olarak öğrenciler tarafından tamamlanması beklenir.)

Dinleme Bölümü

Dinleme bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı %15’tir.

Bu bölümde yarı akademik konularda 10-15 dakikalık bir dinleme kaydı bulunur

Dinleme bölümünde öğrencinin kaydı bir kez dinleme hakkı vardır. Bu tek seferlik dinleme esnasında öğrenci kendisine verilen şablona gerekli notları tutar. Şablonda dinleme konusuyla ilgili önemli alt başlıklar sırasıyla belirtilmiştir. Dinleme ve not tutma kısmı bittiğinde ilgili soru kağıdı dağıtılır.

Dinleme bölümü ile ilgili sorular dinleme kaydı içerisindeki bilgi akışıyla aynı sıradadır. Öğrenci soruları notlarını kullanarak cevaplandırır. Ana fikirler ve önemli detaylar (örneğin; iki fikir/olay vs. arasındaki bağlantı, karşılaştırma, sebep/sonuç, avantaj/dezavantaj, metinden örnek verme, alt kategorileri veya türleri listeleme) sorulabilir.

 • Sınav yönergelerini dikkatlice okuyun.
 • Dinleme kaydı başlamadan önce size verilen süreyi not tutma şablonunu tanımak ve konuyla ilgili not tutmaya hazırlanmak için kullanın. Şablondaki alt başlıklar size konunun temel bölümlerini, bilgi akış sırasını ve not tutarken odaklanmanız gereken ana hatları işaret eder.
 • Not tutarken her şeyi yazmaya çalışmak yerine kısaltmalar, sebep-sonuç ilişkisi, karşılaştırma gibi bağlantıları gösterecek semboller kullanmaya çalışın.
 • Dinleme ve not tutma esnasında kullanılan bağlaçlara dikkat etmek çok önemlidir. Bunlar not tutarken bilgi akışını takip etmede, konuyu anlamada ve soruları cevaplamada faydalı olacaktır.
 • Dinlerken bilmediğiniz kelimeler olabilir. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin. Bilinmeyen kelimeler sorulara cevap vermeniz için gerekli olmayabilir veya metnin içeriğinden kelimelerin anlamını tahmin edebilirsiniz.
 • Zamanınızı etkin bir şekilde kullanın. Soru başına ayrılan zamanı hesaplayın ve zorlandığınız soruların üzerinde çok fazla zaman harcamayın. Diğer soruları cevapladıktan sonra bu sorulara tekrar dönmek için zamanınız kalacaktır.
 • Sınav sonunda zamanınız artıyorsa, cevaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın.
 • Net cevaplar verin. Cevabınızın doğru kabul edilmesi için, içinde gereğinden fazla, ilgisiz ya da yanlış bilgi bulunmamalıdır.
 • Soru kelimeleri kullanarak hazırlanan açık uçlu sorular (“Wh- soruları): Ana fikirler ve önemli detaylar (örneğin; iki fikir/olay vs. arasındaki bağlantı, karşılaştırma, sebep/sonuç, avantaj/dezavantaj, metinden örnek verme, alt kategorileri veya türleri listeleme) sorulabilir.
 • Sorular cevaplanırken notlardan doğrudan alıntı yapılabilir veya öğrenci cevabı kendi cümleleriyle ifade edebilir.
 • Dinlenen metnin içinde geçmeyen bilgiler cevap olarak kabul edilmez.

Yazma Bölümü

Yazma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı %40’tır.

Bu bölümde yaklaşık 300-350 kelime uzunluğunda bir kompozisyon yazmanız beklenmektedir.

Soruda size bir konunun avantajı / dezavantajı, sonuçları / sebepleri, faydaları / zararları vb. ile ilgili fikirleriniz sorulabilir. Soruda size bir konunun sebepleri sorulduğu halde siz sonuçları yazarsanız, kompozisyonunuz soruyu cevaplamadığından dolayı değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazınızı geliştirirken yardımcı olması için size kullanabileceğiniz 3 – 4 alt fikir verilecektir. Ancak, verilen bu alt fikirleri kullanmak zorunda değilsiniz. Konuyla ilgili kendi fikirlerinizi kullanarak da yazınızı geliştirebilirsiniz.

Kompozisyonda fikrinizi sunarken belli bir kalıp uygulamak zorunda değilsiniz ancak sizden beklenen, fikirlerinizin düzenli, okuma kolaylığı sağlayacak akıcı bir şekilde ifade edilmesidir. Dolayısıyla, her kompozisyonda olduğu gibi, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri sizin yazınızda da bulunmalıdır.

Yazınız şu açılardan değerlendirilecektir:

 • İçerik
 • Organizasyon
 • Dilbilgisi yapılarında ve kelime kullanımında doğruluk.
 • Dilbilgisi yapılarında ve kelime kullanımında çeşitlilik.

 

Evet, bazı anlar vardır ve unutulmaz. Bilgi Üniversitesinde Liverpool olayını gerçekleştirmek gibi… Hiç abartısız söylüyorum dünyanın en iyi hocasıyla çalıştım ve başardım. Sayesinde 20 saatte hayatım değişti. Darısı başınıza…
İlayda Yelkin, Bilgi University, Passed the Ielts, now studying at UOLP-Liverpool University
İlayda Yelkin
Dersimize girdi ve makus talihimiz o anda değişti. Dahice ders anlatan özel biri olduğunu hemen fark edebiliyorsunuz. Konusuna çok hakim. Tarzı bütünsel ve çok değişik. Şaştık kaldık ama sınavları da verdik.
Selina Değirmenci, Bahcesehir University, Passed the Proficiency exam
Selina Değirmenci
Bir türlü geçemediğim bilet sınavı yüzünden ailemle ilişkilerim çok bozuktu. Okulu bırakmak durumunda kalabilirdim. Babam kursa gönderdi, özel hoca tuttu, yine de ben gizlice Serdar hocayı buldum ve bu işi birlikte başardık. Hayatımın mutluluğuydu.
Hamdi Konuş, Bilgi University, Passed the Proficiency exam
Hamdi Konuş
 Sınav başarımda ve projelerimde daima yanımda olan ve eşşiz bilgisiyle bana yol gösteren sayın hocama ve Scilang ailesine teşekkür ederim. Disiplinli, hijyen ve rahat bir ortamda ders çalışmak çok güzel. 
Berk Kınacı, Bilgi University, Passed the Proficiency exam
Berk Kınacı

ÖZEL DERS İSTİYORUM!

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message